- Xếp loại viên chức cuối năm :

 

 

 

 

- Xếp loại viên chức cuối năm :

+ Viờn chức quản lý : 02            + Viờn chức khụng giữ chức vụ quản lý : 35

Hoàn thành XS nhiệm vụ : 02          Hoàn thành XS nhiệm vụ : 9/35 = 25.7%           

Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 0              Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 14/35 = 40%

Hoàn thành nhiệm vụ : 0                    Hoàn thành nhiệm vụ : 12/35 = 34.3%

Khụng hoàn thành nhiệm vụ : 0          Khụng hoàn thành nhiệm vụ :  0

LĐTT:  26/37 = 70.3%

2. Tập thể:

          - Chi bộ trong sạch vững mạnh.     

- Tập thể LĐTT cấp Thành Phố                               

- Trường học thân thiện,  học sinh tích cực ; xếp loại:  Xuất Sắc  

- Công Đoàn vững mạnh                         - Liên Đội vững mạnh                    

  • Tổ LĐTT: 2 tổ - tổ 4,5 và tổ 1.2.

 

PHÒNG GD&ĐT DUYỆT

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin